64 40 00 46

Operation for store kønslæber

Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvorfor du vælger operation.

Der er lovgivning på området beregnet på at forhindre omskæring af kvinder. Vi udfører derfor kun dette indgreb, såfremt der er gener forbundet med store kønslæber.

Der er tiltagende fokus på udseende, men indgrebet må i Danmark ikke udføres af kosmetiske grunde. Operationen udføres ikke på kvinder under 18 år.

Der har været mange indvendinger mod at udføre indgrebet overhovedet, men nogle kvinder har så mange gener, at det berettiger operation.

Argumenterne imod er specielt risiko for komplikationer som blodansamling og nedsat følesans. Der kan ses infektion i såret, men resultaterne er almindeligvis gode.

På Gynækologisk Klinik udføres indgrebet i lokalbedøvelse. Vi er begyndt at give lokalbedøvende creme inden vi lægger den egentlige bedøvelse og dette synes at fungere rigtig fint.

Vi giver desuden forebyggede antibiotika i 3 dage.

Der anvendes el–kirurgi (diatermi) og såret sys med tråd, som opløses af sig selv. Vi aftaler kontrol ca. 14 dage senere.

I minimum den første uge foreslår vi, at du skyller med håndbruser 2 gange dagligt.

Du skal regne med nogle smerter de første dage. Dette er meget varierende og nogle angiver gener i op til 14 dage.

Et godt tip er at anvende isbind. Let fugtede hygiejnebind lægges i fryseren og kan anvendes ved smerter.

Langt de fleste er tilfredse med resultatet og dette stemmer overens med nyeste gennemgang af litteraturen, hvor mere end 95% af patienterne er tilfredse.

Tallene er imidlertid svære at sammenligne, da operationen udføres på forskellige måder, afhængig af kirurgen.