64 40 00 46

Barnløshed

Gynækologisk Klinik kan udrede og behandle ukompliceret barnløshed. Det vil sige at vi tilbyder undersøgelser herunder HSU til vurdering af passage gennem æggelederne. Vi kan udføre insemination efter stimulationsbehandling. Vi kan ikke tilbyde IVF eller mere avanceret hormonstimulation og disse patienter viderehenvises til Fertilitetsklinik.
Barnløshedsbehandling

Selvbetaling ved barn nr. 2

Praktiserende gynækologer har tidligere kunnet tilbyde gratis behandling til barnløse par uanset tidligere graviditeter. Regionerne har nu meldt ud, at denne praksis skal ophøre.

I en periode har der været begrænsing i vores mulighed for at tilbyde behandling til par med fælles børn. 

Dette er nu igen ophævet og speciallægepraksis kan som tidligere tilbyde behandling. Dette gælder også enlige og lesbiske, som har børn i forbejen.

Al behandling her forudsætter henvisning fra egen læge. Man kan dog af forskellige årsager ønske at betale selv.

Vi har valgt at prissætte nogle standardforløb og af prislisten fremgår vores aktuelle priser. Til dette skal - ligesom tidligere - lægges betaling for medicin og evt. donorsæd.

Prisliste