64 40 00 46

Barnløshed

Gynækologisk Klinik kan udrede og behandle ukompliceret barnløshed. Det vil sige at vi tilbyder undersøgelser herunder HSU til vurdering af passage gennem æggelederne. Vi kan udføre insemination efter stimulationsbehandling. Vi kan ikke tilbyde IVF eller mere avanceret hormonstimulation og disse patienter viderehenvises til Fertilitetsklinik.
Barnløshedsbehandling

Selvbetaling ved barn nr. 2

Praktiserende gynækologer har tidligere kunnet tilbyde gratis behandling til barnløse par uanset tidligere graviditeter. Regionerne har nu meldt ud, at denne praksis skal ophøre.

Fra november 2015 er udredning og behandling af par med fælles børn et privat anliggende og såfremt behandling ønskes gøres dette mod betaling.

Vi har valgt at prissætte nogle standardforløb og af prislisten fremgår vores aktuelle priser. Til dette skal - ligesom tidligere - lægges betaling for medicin og evt. donorsæd.

Prisliste