''
64 40 00 46

Operation for store kønslæber

På Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet kan du blive opereret, hvis du har gener af store kønslæber. Det er imidlertid vigtigt, at du gør dig klart, hvorfor du vælger denne operation. 

Der er en gældende lovgivning, som er beregnet på at forhindre omskæring af kvinder. Der er desuden tiltagende fokus på udseende, og operation af kønslæber må i Danmark ikke udføres af kosmetiske grunde. Der skal derfor altid være en lægelig årsag til at udføre operationen. Vi udfører derfor kun dette indgreb, såfremt du har gener forbundet med store skamlæber. 

Operationen udføres ikke på kvinder under 18 år. 

Der har været mange indvendinger mod at udføre indgrebet overhovedet, men nogle kvinder har så mange gener, at det berettiger operation. 
Argumenterne imod er specielt risiko for komplikationer som blodansamling og nedsat følesans. Der kan ses infektion i såret, men resultaterne er almindeligvis gode.  Således anslår man, at 95 procent er tilfredse med resultatet – en procentdel, som faktisk er en del højere end tilfredsheden med resultatet efter operation for blindtarmsbetændelse.


Sådan foregår operationen for reduktion af kønslæber

På Gynækologisk Klinik udfører vi indgrebet i lokalbedøvelse. Vi er begyndt at give lokalbedøvende creme, inden vi lægger den egentlige bedøvelse og dette synes at fungere rigtig fint. 

Vi giver desuden forebyggede antibiotika i tre dage. 

Selve operationen for store kønslæber udføres med el–kirurgi (diatermi) og såret sys med tråd, som opløses af sig selv. Vi holder altid en afstand på mindst én cm til klitoris ved operationen. Dette sikrer, at følesansen ikke påvirkes af operationen.

Vi aftaler en tid til kontrol cirka 14 dage efter operationen. 

I minimum den første uge foreslår vi, at du skyller med håndbruser to gange dagligt. Du skal regne med nogle smerter de første dage. Dette er meget varierende og nogle patienter har haft smerter og gener i op til 14 dage. Et godt tip er at anvende isbind. Let fugtede hygiejnebind lægges i fryseren og kan anvendes ved smerter. 

Efter operationen for labiumresektion (formindskelse af kønslæber)

Langt de fleste er tilfredse med resultatet, og dette stemmer overens med nyeste gennemgang af litteraturen, hvor mere end 95 procent af patienterne er tilfredse. Tallene er imidlertid svære at sammenligne, da operationen udføres på forskellige måder, afhængig af kirurgen. Du skal være klar over, at enhver operation kan give arvæv, nedsat følsomhed og kroniske smerter.