''
64 40 00 46

Barnløshed og fertilitetsbehandling

Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart kan udrede og behandle ukompliceret barnløshed. Klinikkens personale har særlig uddannelse i fertilitetsbehandling og udredning af barnløse.

Vi tilbyder undersøgelser for at finde årsagen til barnløsheden, eksempelvis vurdering af passagen gennem æggelederne (HSU-undersøgelse). Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart har eget laboratorium, og vi kan udføre insemination efter stimulationsbehandling.

Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart kan desværre ikke tilbyde IVF eller mere avanceret hormonstimulation. Hvis det viser sig, at I har brug for det, henviser vi jer videre til en specialiseret fertilitetsklinik.


Sådan udreder vi jeres barnløshed

Først undersøger vi, hvorfor I er ufrivilligt barnløse. Årsagen til barnløsheden kan være hos kvinden, manden eller være uforklarlig, men efter første undersøgelse kan Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart som regel give dig/jer en grund. Vi undersøger din evne til at producere æg, passagen gennem æggelederne og mandens sædkvalitet. Når vi har fundet årsagen, kan vi hjælpe jer videre.

Første undersøgelse foregår altid hos speciallægen. En stor del af kontrollerne, specielt scanning af ægudvikling, varetages af klinikkens sygeplejersker Jette og Ida.

CORONA og behandling for barnløshed

Både kvinder og mænd anbefales COVID-19 vaccination uanset planlagt graviditet eller fertilitetsbehandling.

Du kan starte på fertilitetsbehandling efter 2. vaccination.

Se hvad Sundhedsstyrelsen skriver om COVID-19 vaccination på www.sst.dk/da/corona

IUI-behandling eller intrauterin insemination

Ved barnløshed behandler Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart dig med medicin, der stimulerer din ægudvikling. Er alting normalt, vælger vi nogle gange at se tiden an med stimulation alene.

Hvor sædkvaliteten er nedsat eller parret bare gerne vil max behandles fra start, går vi videre med insemination. Her anbringer vi mandens oprensede sæd eller donorsæd direkte i livmoderen (uterus). Denne teknik kaldes Intra Uterin Insemination (IUI), altså insemination i livmoderen.

Forudsætningen for insemination er, at du har passage gennem æggelederne. Det undersøger vi med en ultralydsscanning med væske (HSU – læs mere længere nede) her på Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart. Hvis vi ved HSU ikke kan se, at du har passage gennem æggelederne, bør du få en foretaget en kikkertundersøgelse eller laparoskopi på sygehuset. Dette foregår i fuld bedøvelse.

Vurderingen af dine æg bygger på menstruationshistorie, ultralydsskanning samt laboratorieprøver. Før insemination oprenser vi sæden i vores laboratorium på Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart. Her adskilles sædceller og sædvæske, så man anvender de bedste sædceller til inseminationen. Dette gøres ved en swim-up.

Vi udfører inseminationen i de timer, hvor du har ægløsning. Ved at lægge sæden op i toppen af livmoderen forøges det antal sædceller, som når ud i æggelederne, hvor befrugtningen sker. Ved en inseminationsbehandling kommer der 50 til 100 gange flere sædceller ud i æggelederne end ved et almindeligt samleje. 
Insemination med oprenset sæd er tilstrækkeligt i 25 procent af tilfældene.

Inden insemination – sædprøve og blodprøve

Før vi kan gå i gang med behandlingen, skal manden aflevere en sædprøve. I/du får en vejledning og et glas med hjem. Sædprøven kan afleveres på Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart alle ugens hverdage efter forudgående aftale. God sædkvalitet betyder, at der er over 20 millioner bevægelige sædceller/ml efter oprensning. Er der færre, har manden nedsat sædkvalitet. Hvis der er under 2 millioner sædceller per ml, er sædkvaliteten generelt for dårlig til, at du bliver gravid.

I henhold til gældende lovgivning skal I have taget en blodprøve for at udelukke smitte med sygdomme, der kan overføres seksuelt – det vil sige HIV og leverbetændelse (hepatitis B og C). I kan få taget blodprøven hos jeres egen læge eller på sygehuset. Vi laver en rekvisition til dette.

HSU – passage i æggelederne

Før vi kan gå i gang, skal vi også undersøge, om der er passage i dine æggeledere. Dette er en forudsætning for, at behandling med insemination kan lykkes. På Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet i Middelfart foretager vi den såkaldte HSU mellem cyklusdag 6-12. Menstruationscyklus regnes altid fra dag 1 på første blødningsdag. Ved undersøgelsen anbringes et blødt plastikrør (kateter) i livmoderen. Dette gøres ved en gynækologisk undersøgelse. Kateteret fyldes med lidt væske, så det ikke falder ud. Mens lægen scanner, sprøjtes der mere væske gennem røret, så lægen kan se, om det løber ud gennem æggelederne, dvs. om der er fri passage.

Bedøvelse er ikke nødvendig. Du kan få menstruationslignende smerter i cirka fem minutter.

Du får svar på undersøgelsen med det samme.

Hormonbehandling, som stimulerer ægløsning

Når vi sætter fertilitetsbehandlingen i gang, begynder vi med hormonstimulation for at trigge din ægløsning. Næste gang du får menstruation, skal du ringe eller maile til Gynækologisk Klinik og få en tid til ægscanning eller follikelscanning.

Hormonbehandlingen sker ved at tage Letrozol fra 3. til 7. cyklusdag – altså nogle dage efter første menstruationsdag.

Er ægudviklingen utilstrækkelig, supplerer vi Letrozol med indsprøjtninger med det ægblærestimulerende hormon FSH på cyklusdag 8, 9 og 10. Du kan uden problemer give dig selv disse indsprøjtninger. Vi skal nok instruere dig.

Tidspunktet for inseminationen fastlægges ved hjælp af ultralydsscanning. Vi aftaler scanningstidspunkterne med dig. Typisk udvikler du to til tre modne ægblærer. Når de er omkring 18-21 mm store, giver du dig selv en indsprøjtning (Ovitrelle eller Pregnyl), som giver ægløsning 1½ døgn efter. På dette tidspunkt foretager vi på Gynækologisk Klinik selve inseminationen i livmoderen.

Hvis du udvikler flere end fire modne ægblærer, må vi desværre aflyse behandlingen ved denne ægløsning på grund af for stor risiko for flerfoldsgraviditet.

Sådan foregår selve inseminationen

På den aftalte inseminationsdag afleverer I sædprøven 1½ time før det aftalte tidspunkt. Har I mindre end én times transporttid, laver I prøven hjemme og medbringer den i det udleverede glas.

Hvis vi bruger donorsæd, er dette leveret fra Cryos.: http://dk-da.cryosinternational.com/hjem.aspx

De oprensede sædceller sprøjtes op i livmoderhulen sammen med et næringsmedie. Dette gøres ved en gynækologisk undersøgelse. Herefter kan du forlade Gynækologisk Klinik i Middelfart. Du skal tage en graviditetstest 17 dage efter du blev insemineret. Er den negativ, starter du i en ny behandlingscyklus, når du igen får menstruation.

Hvad er chancen for graviditet

Chancen for at du bliver gravid er cirka 15 procent per cyklus. Dette tal er afhængigt af din alder og sædkvaliteten. Cirka 25 procent hjælpes til et barn ved hjælp af insemination.

Risiko og bivirkninger ved fertilitetsbehandling

Pillerne (Letrozol) giver i ganske få tilfælde forbigående hedestigninger, træthed, ledsmerter og svedtendens. Sandsynligheden for tvillingegraviditet er cirka syv procent. Trillingegraviditet forekommer efter cirka én ud af 1.000 inseminationer. Risikoen for graviditet uden for livmoderen er lidt højere end ved en spontan opnået graviditet, hvor dette ses hos 2-3/100 graviditeter.

I meget sjældne tilfælde kan æggestokkene blive overstimuleret og der udvikles vandsvulster. Det giver smerter og udspiling af maven. Dette behandles som regel med ro i hjemmet og forsvinder efter én til to uger. Overstimulering, som kræver hospitalsindlæggelse, er sjælden med den type af stimulation, som vi giver.

Barnløshed, når du er enlig forsørger eller lesbisk

Du har i henhold til gældende lovgivning ret til behandling på lige fod med heteroseksuelle par, hvis du er enlig kvinde eller lesbisk. Du skal selv bestille sæd til inseminationen og betale direkte til sædbanken herfor. Prisen for donorsæd afhænger af kvaliteten.

Behandling af barnløse kvinder med PCOS

Hvis du har PCOS (polycystisk ovariesyndrom), skal du have taget en del andre blodprøver, som vi også laver en rekvisition til på Gynækologisk Klinik i Middelfart. Du skal være forberedt på, at der kan være op til to måneders svartid på nogle af prøverne.

Som kvinde med PCOS kan du ikke regne med, at du passer ind i det sædvanlige behandlingsforløb. Nogle gange skal du have hormonet FSH i en længere periode. Dette aftaler vi med dig fra gang til gang.


Priser for behandling mod barnløshed

Konsultation, undersøgelse af barnløshed, diagnostik og ultralyd betales af sygesikringen, når der foreligger gyldig henvisning på begge parter. Udgifterne til medicin skal du derimod betale selv, uanset om du er patient her eller på et sygehus. På privatklinikker er alt egenbetaling.

Selvbetaling for barnløse par ved barn nr. 2

Gynækologisk Klinik i Middelfart kan tilbyde behandling af barnløse barn, selvom I børn i forvejen – også enlige og lesbiske, som har børn i forvejen.

Al behandling her forudsætter henvisning fra egen læge. Man kan dog af forskellige årsager ønske at betale selv.

Vi har valgt at prissætte nogle standardforløb og af prislisten fremgår vores aktuelle priser. Til dette skal - ligesom tidligere - lægges betaling for medicin og evt. donorsæd.Prisliste – barn nr. 2

Forundersøgelse par: 
Indeholder: Samtale, undersøgelse, ultralydsscanning, HSU, sædundersøgelse og planlægning.

3000

Insemination for par per behandlingscyklus:
Indeholder: 2-4 ultralydsscanninger, sædpræparation, insemination og 1. graviditetsscanning

2300

Forundersøgelse enlige, lesbiske:
Indeholder: Samtale, undersøgelse, ultralydsskanning, HSU og planlægning

2000

Donorinsemination per behandlingscyklus med selvkøbte IUD-ready strå:
Indeholder: 2-4 ultralydsscanninger, præparation af donorstrå, insemination og 1. graviditetsscanning

1000